DPK BG Hamburg

Bezirksgruppe Hamburg
Deutscher Pudel-Klub e.V.
Oststeinbeker Weg 83
22117 Hamburg

Kontakt per E-Mail: dpk-bg-hamburg@wtnet.de