DPK BG Hamburg

Bezirksgruppe Hamburg Deutscher Pudel-Klub e.V. Oststeinbeker Weg 83 22117 Hamburg Kontakt per E-Mail: dpk-bg-hamburg@wtnet.de